Bestuur

Praeses: Anna Suurmeijer

Oude wijze: Lola Verkade

Penningmeester: Robin Woollard

Secretaris: Femke Pestman

Bestuur v.l.n.r.:

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, oude wijze, secretaris en de penningmeester. De voorzitter stelt een bestuur samen. Tijdens een vergadering kan het aankomende bestuur zich dan presenteren en wordt er over hen gestemd. Er kunnen dus ook meerdere besturen zijn die tegen elkaar strijden. De bestuurswissel vind altijd plaats rond de datum van de dispuutsdies (verjaardag): 12 oktober.

De voorzitter van het dispuut (praeses) zit de vergaderingen voor en zij ziet erop toe dat alles binnen het dispuut goed verloopt. Daarnaast is zij het gezicht van het dispuut. Op officiële gelegenheden en afstudeerborrels zal zij namens het dispuut een speech houden. Zij  mag als enige de dispuutsyell inzetten.

De functie van oude wijze wordt vervuld door een ouderejaars die al eerder in het bestuur heeft gezeten. Zij geeft advies en neemt bij afwezigheid van de praeses haar taken over. Zij is dus tevens de vice-voorzitter. Daarnaast staat ze het dichtste bij de madammen en reünisten van het dispuut en onderhoudt ze contact met deze groepen.

De secretaris zorgt ervoor dat de leden van het dispuut op de hoogte worden gebracht van activiteiten.  Ook onderhoudt zij, samen met de voorzitter, het contact met de vereniging en maakt ze notulen van de vergadering. 

Tot slot de penningmeester. De penningmeester gaat over de financiën. Zij betaalt de rekeningen en int de contributies. Ze ziet toe op de begroting en zorgt er onder andere voor dat er geld is voor leuke uitjes zoals het datediner, het kerstdiner en natuurlijk de VAP.